Obowiazek kasy fiskalnej dla biur rachunkowych

http://es.healthymode.eu/revitalum-mind-plus-un-medicamento-para-mejorar-la-memoria-y-la-concentracion/

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, zawsze w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w obcej walucie jest możliwa?

W klubu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do czynienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszystkiej sprzedaży, a oraz do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje dane, jakie powinny znajdować się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie wymagają spełniać kasy rejestrujące zapisane są lecz w przedziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w projektuj § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w składzie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a ponadto zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile a czasu zmiany; zapisania chwili a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w zagranicznej walucie w świadomości fiskalnej, a dodatkowo przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z daniem kursu i złożeniem zapłaty musi być uruchomiony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi stać sporządzone z dokładnością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych bierze się oznaczenia, które są wykorzystywane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż towarów na rzecz konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, więc co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, zaopatrzoną w pracę, która da przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, która została opisania w wydarzeniu można wywnioskować, iż zapłata za zakupione artykuły uważa być akceptowana w euro, w toku gdy wartość sprzedaży będzie określona w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy podjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.