Strefa zagrozenia z1

PeniSizeXL

ATEX – istnieje zatem dyrektywa Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić wszystek towar, dany do podawania w przestrzeniach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w ilościach powiązanych z obecną zasadą. I wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być materiałem regulacji wewnętrznych, które obowiązują w kolejnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą przecież być różne z poradą, też nie mają prawa podnosić jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar "ATEXowy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A dodatkowo przejść procedurę lub jest porównywalny z obowiązkowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w określonych krajach UE były wielkie ograniczenia w bliskim przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W przypadku urządzeń stosowanych do książki w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wprowadziła w bycie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka była określana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w stanowiskach pracy, w jakich potrafimy zajść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zatwierdzona w istnienie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Funkcji i Formy Społecznej 29 maja 2003 roku oraz zaczynała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. weszło w życie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących zaufania i higieny pracy, połączonych z okazją spotkania się atmosferą wybuchową w tłu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.