Szkolenia pracownikow domow pomocy spolecznej

W przypadku, gdy czerpiemy z leczenia szpitalnego za granicą, albo zwyczajnie - gdy korzystamy z pomocy lekarza, który nie mówi w ojczystym języku, zaś w późniejszym czasie dokumentacja medyczna jest nam potrzebna przy dalszym pomaganiu w przyszłym kraju, warto odnieść się o przetłumaczenie tekstu przez lekarza.

catch me patch meCatch Me, Patch Me! . Tehokkain keino laihtua

Osoby zwracające się tłumaczeniami medycznymi w Stolicy posiadają, najczęściej, wykształcenie medyczne - są czynnymi lekarzami, osobami, które odbyły uczelnie na kierunkach związanych z farmacją, biologią, chemią. Posiadają odpowiednie certyfikaty, które potwierdzają wysoką nauka języka. Często są native speakerami, bądź robiły staż za granicą. Są odpowiednie przygotowanie: także od strony językowej, jak oraz są w okresie zweryfikować merytorykę danego tekstu.

Ważna istnieje także weryfikacja tekstu przez tłumacza przysięgłego, który nanosi ewentualne poprawki, pyta czy wpis ma dużą jakość i - co najważniejsze - nadaje mocy urzędowej swoją pieczęcią.

Dokumenty medyczne, które się najczęściej oddaje to sprawa choroby pacjenta, wypis ze szpitala, wyniki badań, skierowania na badania, zwolnienia lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,historia leczenia - jeżeli staramy się o odszkodowanie przy wypadku zagranicznym.

Tłumaczenie medyczne to też tłumaczenie artykułów naukowych, podręczników dla studentów medycyny, książek popularno-naukowych traktujących o medycynie, filmów promocyjnych zawierających specjalistyczne słownictwo, prezentacji multimedialnych, czy nawet katalogów w jakich są wymienione instrumenty medyczne.

Najpopularniejsze języki z jakich się rozumie to oczywiście angielski, niemiecki, francuski oraz rosyjski. Wąska specjalizacja bawi się takimi językami jak duński, japoński, chiński, turecki, języki niderlandzkie, język szwedzki, norweski. Przy wąskiej pracy tym łatwo pobiera się z poradzie native speakera.