Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy w procesach magazynowania i transportu

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w obszarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z informacją ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, świadczącym o standardach, które muszą dokonać produkty używane w przestrzeniach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie wszystkie urządzenia wyprodukowane na gruncie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać zgodę z dyrektywą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a też zastosowaną konstrukcję. Urządzenia realizujące tą radę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla danego produktu widoczny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko przydatnymi w przemyśle. Głównie są do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze bierze się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W momencie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest dobre urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji powinny istnieć dodatkowo zawarte dodatkowe informacje: rodzina i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do wymogów dużego przedsiębiorstwa i umieszczać na miarę jego danych dobrych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w porównaniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.